Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) inviterer til et todagers seminar 10. og 11. november om gamle og nye dører i kirker i Norge, Norden og Europa.

I mai 2022 mottok Nidarosdomen en generøs gave fra en privat giver. Giveren ønsker at gaven skal brukes til nye dører i portalene i Nidarosdomens skip.

Dagens dører i skipet i Nidarosdomen har preget katedralens fasade i snart hundre år. Disse dørene ble laget som en midlertidig løsning i forbindelse med 900 års makeringen for helgenkongen Olav Haraldssons død i 1930. Alle tegninger vi har av disse dørene, har markering av midlertidig eller temporær, og de er laget med en enkel konstruksjon utført i gran og smijern.

Velkommen til et seminar om nye dører i gamle kirker. Det vil bli en rekke foredrag om blant annet nye og gamle kirkedører, symbolbruk, funksjoner og utførelse. NDR ser frem til to dager med erfaringsutveksling, nyttige diskusjoner og ny kunnskap.

Frist for påmelding: 26. oktober. NB: Begrenset antall plasser!