Åpen kirkebakke

Vår Frue kirke er et åpent kirkerom for alle som ønsker fellesskap eller rom for meditasjon og lystenning.

Alle hverdager (man-lør) tenner vi bålpanner ute på Kirkebakken kl 12 og tilbyr sosialt fellesskap og enkel servering. Kirken er åpen for dem som ønsker rom til hvile, lystenning, e.a.

I løpet av uken vil det være ulike aktiviteter ute på Kirkebakken: Allsang, quiz, minikonsert, gatesjakk, ... Slike aktiviteter starter normalt kl 13.

Mandag - fredag avrunder vi dagen med Hverdagsbønn kl 14. Dette er en enkel liturgi med bibellesning, bønn, lystenning og musikk, På tirsdager er det også nattverd. Fredagskvelder er det gudstjeneste eller gratis kulturarrangement kl 19. Lørdager tilbyr vi små gratiskonserter kl 13 eller 14.