Åpen kirkebakke

Vår Frue kirke er et åpent kirkerom for alle som ønsker fellesskap eller rom for meditasjon og lystenning.

Alle hverdager (man-lør) tenner vi bålpanner ute på Kirkebakken kl 12 og tilbyr sosialt fellesskap og enkel servering. Kirken er åpen for dem som ønsker rom til hvile, lystenning, e.a.

I løpet av uken vil det være ulike aktiviteter ute på Kirkebakken: Allsang, quiz, minikonsert, gatesjakk, ... Slike aktiviteter starter normalt kl 13.

Onsdager spiller vi gatesjakk og inviterer til Hverdagsbønn kl 14. Dagen avrundes med samtalegruppe bak i kirken, hvor vi leser ukens bibeltekst og åpner fro å dele tanker om det teksten tar opp eller andre tema som preger oss.