9. oktober er Dinesmess - Minnedag for Sankt Denis - skytshelgen for Paris og forbeder for alle med hodesmerter.

Etter orgelmeditasjonen inviterer vi til kirkekaffe med helgenkåseri i anledning dagen.


ORGELMEDITASJON kl 13:30 Nidarosdomen

  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen
  • Kapellan Marie Farstad


KIRKEKAFFE m/ kåseri - kl 14:00 Kirkestuene (Waisenhuset)

  • Kirketjener Sjur Olsborg

Gratis adgang

Kirken, troen og livet

Dette arrangementet er en prøveballong for en ny, uregelmessig serie med møter i katedralens nærhet.

Vi håper å kunne tilby et forum for kunnskap, erfaringsutveksling refleksjon omkring tema som berører dem som besøker kirkene våre.

St Denis

For den som ser mot Vestfrontveggen på Nidarosdomen stanser ofte blikket ved statue nr 2 på første rad. Ser man fra høyre 8nord) står det der en biskop som holder en kurv med tre hoder i). Fra venstre (sør) står en annen biskop, med sitt eget, avhugde hode i hendene. Hvem var disse biskopene? - og hvorfor fikk de en slik plassering på vår nasjonalhelligdoms frontside?

Noen (mulige) svar får de som møter opp lørdag 9. oktober.

Sjur Olsborg

Kirketjener Sjur Olsborg påstår at han har tjenestegjort i katedralen siden tidenes morgen. Noen sier at han er det nærmeste man kommer en reell versjon av Munken i Nidarosdomen. Han er halvstudert og unngår etter beste evne å begrense seg til de rene fakta. Derfor lover han at kåseriet vil inneholde noen røverhistorier. Men forhåpentligvis forlater deltakerne lokalet med litt mer enn bare påfyll av kaffe.