"Det gylne kvarter" er navnet på minikonsertene og andre kulturelle hendelser på kirkebakken utenfor Vår Frue.

"Det gylne kvarter" er navnet på minikonserter og andre kulturelle hendelser på kirkebakken utenfor Vår Frue. Konsertene finner sted under serveringen ved bålpannene i regi av Vår Frue - åpen kirke (Kirkens Bymisjon).

Lørdag 10. desember får vi besøk av damekoret NonStop, som ledes av Gunnhild Hasund.

Arrangementet er støttet med midler fra Sparebankstiftelsen SMN, og det er fri adgang.