Samarbedidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim inviterer til et spesielt arrangement den 7. mars i Nidarosdomen, hvor vi skal lære mer om historien til denne fantastiske katedralen.

Nidarosdomen har en lang og rik historie som strekker seg tilbake til middelalderen, og vi vil ha en spennende presentasjon om dens opprinnelse, arkitektur og religiøse betydning. Det vil også være muligheter for å utforske katedralen selv og oppleve dens skjønnhet og historie på nært hold.

Vi håper du vil bli med oss på denne unike opplevelsen og lære mer om Nidarosdomen sammen med oss.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim er et dialogforum for tilsluttede tros- og livssynssamfunn i Trondheim.

I dag består STL Trondheim av 17 medlemssamfunn. Vi arbeider for gjensidig forståelse og respekt mellom de ulike samfunnene, samt likebehandling av disse.

Målet med dialogarbeidet er å:

  • bidra til at alle mennesker kan leve sammen i gjensidig forståelse og respekt
  • være med på å gjøre mangfoldet av religioner og livssyn i Trondheim synlig på en positiv måte
  • være med på å bli kjent med de ulike tros- og livssynssamfunnene i Trondheim
  • bidra til å forebygge og dempe mulige konflikter og fremme et åpent og godt fellesskap i lokalmiljøet
  • være en ressurs for offentlige myndigheter, skoler, institusjoner og lokale organisasjoner