Årets sommerutstilling i Erkebispegården viser nye og eldre verk av Erlend Leirdal, Heidi Bjørgan og Anne Kampmann. I utstillingen kan du derfor oppleve treskulptur, keramikk og maleri med ulike uttrykk som representerer vår egen samtid, og som samtidig gir en gjenklang tilbake til Nidarosdomens komplekse restaureringshistorie og dens mangfoldige kunstneriske bidrag.

Da gjenreisingen av Nidarosdomen startet på 1900-tallet hadde man få kilder om katedralens opprinnelige utseende fra middelalderen. Siden kunsten og religionen har noen felles systemer for å håndtere det ukjente, fikk kunstneren en unik rolle i gjenoppbyggingen av katedralen. Noen av Norges mest betydningsfulle kunstnere som Gustav Vigeland, Arnold Haukeland, Kristoffer Leirdal og Tone Thiis Schjetne startet sine karrierer i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) med gjenreisingen av Nidarosdomens Vestfront på 1900-tallet.

GJENKLANG kan oppleves i Lavetthuset i Erkebispegården. For å besøke utstillingen må man kjøpe inngangsbillett til Riksregaliene.