Hver tirsdag inviterer vi til en kort nattverdgudstjeneste i Vår Frue - åpen kirke kl 14:00.

Gudstjenesten

[English text below]

Hverdagsmessen er en kort gudstjeneste med bibelesing, bønn, lystenning, nattverd og velsignelse, rammet inn av musikk.

  • Liturgien leses normalt kun på norsk, men avhengig av hvem som deltar kan dagens bibeltekst og/eller andre deler av liturgien leses på flere språk.
  • På øvrige hverdager holdes Hverdagsbønn kl 14, Dette er enkle gudstjenester uten nattverd.

Velkommen til gudstjeneste!


[ENGLISH:]

This Eucharist Service takes place every Tuesday at 2pm. This is a short service (ca. 25 min.) that mainly consists of reading from The Bible, prayers, Holy Communion & music. Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who is the leader, and the attendants, parts may be read in English. The reading from the Holy Bible may be read in several languages - Please take part!