Welcome to the ImproLab with Knut Størdal and Anna Thu Schmidt on Thursday 6th of June 2024 6-8 pm at Vår Frue Kirke.

ImproLab is an improvisation laboratory for artists from all disciplines and the community of movement and sound enthusiasts in Trondheim. The Lab wants to offer creative approaches to certain topics that can be explored interdisciplinary through improvisation.In this very special ImproLab we will explore the interplay between piano and organ sounds and movement improvisation in the church space. The event includes a workshop part with movement invitations and guided sound exploration followed by an open jam - a space where you participate as much as you like and alter between listening, observing, moving and creating. Open event for everyone with and without dance experience. Musicians are very welcome to join and to bring their own instruments.The event will be held in English and Norwegian. It is a free event supported by Norsk Kulturfond and Kirkens Bymisjon. Doors open 15 minutes before the event and will be closed by the start of the event.

Info via mail: improdanstrd@gmail.com

ImproDans Trondheim wants to offer an open, free, and safe space for movement and sound exploration and a playful approach to improvisation.Bio: Knut Størdal is Music director in Vår Frue – Open church in Trondheim. Vår Frue is open every day all year around for people who need a cup of coffee, a warm space, a chat, a cultural event or just a moment of silence. Knut plays several times a week on “everyday prayers” (short services), and improvisation (on piano and organ) is an important aspect in this setting. During the everyday services there is always lighting of candles, and it’s important that the music in this setting gives space for meditation and reflection. Knut also teaches liturgical playing and organ improvisation at NTNU.

Anna Thu Schmidt is a dance artist with a focus on dance improvisation, interdisciplinary projects, site-specific work, and integrated dance. Anna holds B.A. in Dance in Education (ArtEZ University of the Arts Arnhem/Netherlands) and M.A. in Dance Studies (NTNU Trondheim/ Norway).

>>> Norsk
Velkommen til ImproLab med Knut Størdal og Anna Thu Schmidt torsdag 6. juni 2024 kl 18-20 på Vår Frue Kirke.ImproLab er et improvisasjonslaboratorium for kunstnere fra alle disipliner og miljøet av bevegelses- og lydentusiaster i Trondheim. The Lab ønsker å tilby kreative tilnærminger til visse emner som kan utforskes tverrfaglig gjennom improvisasjon.I dette helt spesielle ImproLabet skal vi utforske samspillet mellom piano- og orgellyder og bevegelsesimprovisasjon i kirkerommet. Arrangementet inkluderer en workshopdel med bevegelsesinvitasjoner og guidet lydutforskning etterfulgt av en åpen jam - et rom hvor du deltar så mye du vil og veksler mellom å lytte, observere, bevege deg og skape. Åpent arrangement for alle med og uten danseerfaring. Musikere er hjertelig velkommen til å være med og ta med egne instrumenter.Arrangementet vil foregå på engelsk og norsk. Det er et gratis arrangement støttet av Norsk Kulturfond og Kirkens Bymisjon. Dørene åpner 15 minutter før arrangementet og stenges ved starten av arrangementet.Info via mail: improdanstrd@gmail.com
ImproDans Trondheim ønsker å tilby et åpent, fritt og trygt rom for bevegelse og lydutforskning og en leken tilnærming til improvisasjon.Bio: Knut Størdal er musiker i Vår Frue – åpen kirke (Kirkens Bymisjon). Han spiller flere typer tangentinstrumenter, hovedsakelig kirkeorgel og piano. Vår Frue kirke står åpen hver dag året rundt for mennesker som trenger en kaffekopp, litt varme, en prat, en kulturell hendelse eller en stille stund. Knut spiller bl.a. flere ganger ukentlig på hverdagsgudstjenester, der improvisasjon er en viktig komponent. Bl.a. er lystenning et sentralt element i disse enkle gudstjenestene. Mange benytter anledningen til å fortelle hvem eller hva de tenner lys for. Da er det viktig at musikken «spiller på lag» med de temaene som kommer opp, at den gir ro og rom til refleksjon. Knut underviser også i liturgisk spill og orgelimprovisasjon ved Institutt for musikk, NTNU.Anna Thu Schmidt er en dansekunstner med fokus på danseimprovisasjon, tverrfaglige prosjekter, stedsspesifikt arbeid og integrert dans. Anna har B.A. i Dance in Education (ArtEZ University of the Arts Arnhem/Nederland) og M.A. i Dansevitenskap (NTNU Trondheim/ Norge).
https://www.annathuschmidt.com