Her kan du legge fra deg det som tynger og søke håp i Guds kjærlighet. Med personlig forbønn og salving søker vi å bli mer hele.