Pilegrimsmesse

Pilegrimsgudstjenestene og pilegrimsmessene er daglige gudstjenester med pilegrimsmotivet - for mennesker på vandring gjennom livet. Om morgenen er gudstjenesten en morgensang med mulighet for forbønn. Om ettermiddagen er det nattverd. Denne ettermiddagens pilegrimsmesse er i Kapittelhuset, et av Nidarosdomens sidekapell.