Sammen med solist Maria Moen Nohr og fung. domkantor Erling With Aasgård har Norges eldste guttekor under ledelse av Bjørn Moe forberedt musikk som sjeldent fremføres i Norge.

Program

Blant høydepunktene i programmet er:

  • "Ordet" som domkantor Ludvig Nielsen skrev til Nidarosdomens Guttekor i 1979 for guttekor, solist og orgel.
  • "Missa Lumen de Lumine" av den engelske komponisten Michael Berkeley for kor og orgel
  • "Magnificat in A" av Charles Villiers Stanford for kor og orgel.

Medvirkende:

  • Nidarosdomens Guttekor
  • Maria Moen Nohr, solist
  • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel
  • Dirigent: Bjørn Moe


Informasjon

Innslipp: ca kl 17:15

Varighet: ca 75 minutter


Billetter

  • Billetter: kr 320 / 215
  • Ledsager: Den som ledsages kjøper ordinær billett. Ledsageren skal bruke "ledsagerbillett".