Hver fredag innledes helgen med Vesper (kveldsbønn) etter kirkens gamle tidebønntradisjon.

Vesper - Aftensang

Vesper (latin for «aften», «kveld», fra gresk ἑσπέρα - hespera) er en tidebønn som holdes omtrent ved solnedgangen eller 18.00. Den hører både i Østkirken og i Vestkirken til de viktigste tidebønnene. Vesperen blir ofte fremført syngende (i stedet for som tale), iblant til en melodi komponert som et selvstendig kunstverk. (Fra Wikipedia)


Vesper i Nidarosdomen følger gregoriansk tradisjon hvor store deler synges, i stor grad som vekselsang mellom forsanger og menighet. Basert på gammel tradisjon er det utarbeidet liturgier med moderne norsk tekst. Tekster og melodier varierer med kirkeårstiden.

Tidebønner på norsk i Nidarosdomen

Tidebønutvalet i Nidaros domkyrkjelyd har som oppgåve å koordinere arbeid med tidebøner i Domkyrkja. M.a. inneber dette å syte for at dei liturgiske funksjonane er fylte til eikvar tid, hovudsakleg med frivillege medarbeidarar i turnus.

Det blir jamnleg halde tidebøner i Nidarosdomen og Vår Frue kyrkjelydar:

  • Vesper fredagar kl. 1800 i Nidarosdomen. Unnatak er langfredag og juleaftan.
    Vesper følgjer liturgiane i «Tidebønner for kirkeåret» (sjå under), og varer om lag 20 minutt.
  • Sext (middagsbøn) kvardagar kl 12:05 i Kvinnenes minnekapell i Nidarosdomen. Onsdager er det nattverdgudstjeneste.
    Det nyttast eigen liturgi, som lesast. Middagsbøna varer om lag eit kvarter.
  • Vesper ledes av frivillige gudstjenesteledere.
  • Du er velkomen til å delta både på tidebønene, og i Nidarosdomens øvrige gudstenesteliv.

Kapittelhuset

Kapittelhuset er påbygget kapell i Nidarosdomens nordøstre ende. Det er separat inngang fra utsiden. Se etter skilt og lykter ved inngangen.