I Nidaros domkirke er det høyt under taket, noe som også preger også menighetslivet vårt. Her finner du høytid og undring, fellesskap og glede. I vårt arbeid med å gjøre Jesu Kristi budskap tilgjengelig i dag, ønsker vi alle mennesker velkommen, uansett hvem de er.

Nidarosdomen er i februar 2022 vertskap for den nord-europeiske katedralkonferansen. Her kan du lese mer om konferansen.

Go to the Northern European Cathedrals Conference website