I Nidaros domkirke er det høyt under taket, og dette preger også menighetslivet vårt. Her finner du høytid og undring, fellesskap og glede, og i vårt arbeid med å gjøre Jesu Kristi budskap tilgjengelig i dag, ønsker vi alle mennesker velkommen, uansett hvem de er.

Nidarosdomen er i februar 2022 vertskap for den nord-europeiske katedralkonferansen. Her kan du lese mer om konferansen.

Go to the Northern European Cathedrals Conference website