Vi driver en omfattende virksomhet, med stort fokus på kirkemusikk, diakoni og trosopplæring. Alt dette er avhengig av frivillige inntekter. Vi setter pris på all støtte.

Gjennom alle tider har kirken vært avhengig av frivillige gaver for å nå sine mål. Vi er glade for alle som ønsker å bidra til at vi kan gi et variert tilbud med god kvalitet.

Trosopplæring

Vi samarbeider med Bakke, Lademoen og Lade kirke om opplæringstilbud for barn. I Nidarosdomen får barna særlig gå på oppdagelsesferd i kirkerommet, lære sanger og fortellinger og ha oppgaver i gudstjenestene.

Les mer om våre tilbud til barn

Omsorg og inkludering

Sammen med Kirkens Bymisjon drifter vi Vår Frue - åpen kirke. Takket være en større arv vi mottok i 2005 har menigheten etablert en egen medarbeidergruppe som arbeider for eldre i Trondheim sentrum.

Les mer om vår omsorgstjeneste

Vipps

75840 NDVF Kollekt Misjonsprosjekt

75841 NDVF Kollekt egen Musikk

75842 NDVF Kollekt egen Diakoni

75843 NDVF Kollekt egen B/U

85000 NDVF Kollekt egen Menighet

85001 NDVF Kollekt til andre org.

85002 NDVF Billett

85003 NDVF Kollekt Kirkens Bymisjon

85004 NDVF Vår Frue - Åpen kirke