Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal jobbe med. Rådet er involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning, tiltak for barn, eldre, innvandrere og andre.

Menighetsrådet består av mellom fire og ti medlemmer, pluss varamedlemmer og sokneprest. I Nidaros domkirke og Vår Frue menighet har rådet sine møter i Waisenhuset.

Faste medlemmer 2019-2023

Bjørn Kristian Soknes (leder), Siri Wahl Olsen, Daniel Johansen, Anne Storli Bauck-Hansen, Andreas Kjosavik, Julie Feilberg, Thea Selliaas Thorsen, Albert Solberg

Varamedlemmer

Torild Hovdenak, Vibeke Grotnes Dale, Ragnar Nordvik, Ingunn Hauknes Larsen, Gisle Stjern

StefanusalliansenSiden 2011 har Nidaros domkirke og Vår Frue menighet støttet det diakonale arbeidet til Stefanusbarna.

Samler inn penger til barna på «søppelfjellet» i Kairo