I Nidarosdomen ønsker vi å invitere samtaler om livet.

Ønsker du samtale eller sjelesorg?

Prestene og diakonen som arbeider i domkirka stiller gjerne opp som medvandrere i møte med tema du har på hjertet. Vi har taushetsplikt. Slike samtaler er åpne for alle, uavhengig av tro. Samtalene kan kretse rundt temaer som:

  • Livssmerte
  • Tro
  • Tvil
  • Ensomhet
  • Sorg
  • Eksistensielle spørsmål
  • Mening
  • Tilhørighet

Vi kan kontaktes for samtale hverdager 9-15. Er du i domkirka, kan du spørre en av vaktene om hjelp til å få kontakt og avtale tid. Vi svarer på sms eller epost så snart vi kan. (Vi har for tiden ikke faste samtaletider. Derfor er det nødvendig å gjøre avtale på forhånd.)

Kontaktinfo

Andreas Grandy-Teig, sokneprest

941 72 326 / ag829@kirken.no


Mari Brækken, diakoniarbeider

936 97 801 / mb597@kirken.no