Sorggrupper for etterlatte etableres to ganger i året i samarbeid med andre menigheter i Trondheim.

Noen å snakke med

Det kan være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og reaksjonene før og etter dødsfallet. Ofte er det godt å snakke med noen som står i en liknende situasjon. Sorggrupper arrangeres som samtalegrupper i regi av menigheter (kirken) og andre ideelle organisasjoner.

Sorgens mange spørsmål

– Har jeg for mange / for få følelser?

– Hvor lenge «skal» jeg sørge?

– Hva er «normal» sorg?


Jorun Værnesbranden mistet mannen sin. Her forteller hun om sorgen.

Ingen enkle svar

Det finnes tusen spørsmål uten enkle svar, fordi vi mennesker møter tapserfaringene på ulike vis. Det er ingen riktig eller gal måte å sørge på. Det som vil være felles for alle er at vi bærer med oss tapserfaringene videre i livet.

Den norske kirke i Trondheim og Klæbu tilbyr sorggrupper. Gruppene er åpne for alle, uansett verdi- og livssyn. De ulike gruppene samordnes slik at man kan finne den gruppen som passer best. Hensikten er at deltakerne skal kunne dele sin sorg og lytte til hverandre, og på den måten være til gjensidig hjelp og støtte.

Det startes nye grupper hver vår og høst. Gruppene ledes av prest, diakon eller andre med kompetanse og erfaring fra sorgarbeid. De fleste gruppene møtes 7-8 ganger i løpet av et halvt års tid. Barne– og ungdomsgrupper kan opprettes ved behov, og vil følge et eget og tilrettelagt opplegg.

«Det er så lett å snakke med dere, for dere vet akkurat hvordan det er! Jeg trenger ikke forklare alt mulig, for dere forstår med en gang hva jeg mener.»

Innvandrerkvinne, 49 år, mistet mor i hjemlandet

Kontaktinformasjon for spørsmål og påmelding for
Nidaros domprosti (menighetene Domkirken og Vår Frue, Lade, Bakklandet og Lademoen):

Kontakt: Diakon Sissel Håve Smørvik, tlf. 468 07 684 ss947@kirken.no

Kontaktinformasjon resten av menighetene i Trondheim og Klæbu:

Kontakt: Diakon Inger Johanne Kristiseter, tlf. 414 68 222ik447@kirken.no

Kontakt: Diakon Martha Garborg Bergslid, tlf. 482 93 728 mb943@kirken.no