Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Dette skriver vi til deg som har meldt på et barn til dåp i en felles dåpsgudstjeneste lørdag eller i høymesse søndag. Vi gleder oss til å ta i mot dere! Velkommen til dåp!

Her kan dere lese noen praktiske opplysninger til dere foreldre! Vær snille å lese hele denne siden. Har dere spørsmål, ta bare kontakt på telefon 994 36 000 (spør etter menighetskontoret i domkirka) eller send epost til post@nidarosdomen.no.)

Oppmøte foreldre med barn. Møt i kirka ca. tre kvarter før dåpen begynner (f.eks. 10.15 når dåpen er kl. 11.00). Bruk inngangen fra Munkegata. Inne i kirka møter dere en frivillig dåpsvert, som viser dere hvor dere kan henge av dere og eventuelt skifte klær på barnet. Dåpsverten kan svare på spørsmål og viser dere hvor og når dere skal stille opp før gudstjenesten begynner.

Oppmøte faddere som skal lese/tenne lys. De møter også opp ca. tre kvarter før. Dette er for å få tid til å øve og sikre at de er trygge på når de skal komme fram. Vi ber dere dåpsforeldre gi disse beskjed om å komme til døpefonten i kirka, så vi vet hvor vi kan finne dem.

Oppmøte resten av dåpsfølget. De bør møte opp ca. et kvarter før gudstjenesten begynner. Da har de god tid til å finne en plass å sitte.

Plass i kirka. Dåpen finner som regel sted i langkoret i kirka, eventuelt i skipet (ved Korsalteret). Det blir reservert en stolrad for hvert dåpsbarn, ca. 10-12 stoler. Vi anbefaler at dåpsfamilien sitter her, med de fadderne det er plass til i tillegg. Det er god plass ellers i kirka til alle som ønsker å være med.

Dåpskjole/bleieskift. Om dere trenger å bytte til dåpskjolen i kirka eller skifte bleie, har vi gjort i stand et rom til dere. Om det er mulig, anbefaler vi likevel å komme ferdig pyntet.

Gangen i gudstjenesten. Dåpen er en del i en hel gudstjeneste, og både dåpsverten og presten vil hjelpe gi dere tegn når det er deres tur. Her er en enkel rekkefølge på det som skjer:

 • Før gudstjenesten stiller vi opp til prosesjon når kirkeklokkene ringer inn.
 • To voksne bærer dåpsbarnet inn, eventuelt med søsken. (Dere kan selv velge hvem som skal bære. Erfaringsmessig kan det være fint at foreldre bærer barnet inn og en fadder bærer fram til døpefonten.)
 • De som skal lese en tekst, er også med i prosesjonen.
 • Når prosesjonen kommer fram, finner vi plassene våre, blir stående og synger inngangssalmen.
 • Gudstjenesten begynner med en hilsen og bønn. Dåpen er som oftest tidlig i gudstjenesten.
 • Når presten har introdusert til dåpen, leses først en tekst om at Jesus tar i mot barna, så en bønn med takk for barna, så en tekst om dåpen og at Gud lover å gå med oss.
 • Presten ber foreldre og faddere om å reise seg og påminner dem om oppgaven deres i å ha omsorg, be og lære barnet å be og gi uttrykk for sine lengsler, være med dem i å oppdage budskapet i Bibelen og hjelpe dem å nærme seg fellesskapet i kirken.
 • Alle reiser seg og framsier forsakelsen og trosbekjennelsen, som symbol på at vi tar avstand fra alt ondt og tror på det gode i livet.
 • Vannet blir helt i døpefonten og presten ber om at Guds ånd skal berøre barna.
 • Ett og ett barn bæres frem til døpefonten mens det spilles musikk.
 • Alle fadderne, foreldre og søsken kommer frem og står ved siden av døpefonten som vitner. Ved den store døpefonten i langkoret er det bare plass til to-tre voksne og eventuelt søsken sammen med presten, men de andre kan likevel stå rundt døpefonten.
 • Presten spør om barnets navn, og den som bærer svarer med fornavnet.
 • Presten spør om dere vil at barnet skal døpes, og alle som står rundt svarer «ja».
 • Presten tegner barnet med korstegnet, før hun/han døper barnet med tre håndfuller vann.
 • Om barnet er eldre enn ca. seks måneder, er det best å holde det med ansiktet ned mot dåpsvannet (så det slipper å bli usikker på hva som skjer).
 • Noen tørker av hodet med en klut.
 • De som står ved døpefonten er med å legge hånda på den døptes hode sammen med presten, som en bekreftelse av Guds kjærlighet i dåpen.
 • Den som bærer den døpte får beskjed om å løfte opp barnet, så presten kan presentere det.
 • Den som skal tenne dåpslyset får flammen av dåpsverten og tenner lyset fra det store påskelyset, som en påminning om at barnet er døpt og et tegn på at Jesu lys skal skinne for den døpte gjennom livet.
 • Dåpen er ferdig og dere går og setter dere igjen.
 • Når alle barna er døpt, ber noen en takkebønn for dåpen.
 • Gudstjenesten går videre, med lesninger, salmer, bønner.
 • Til slutt går vi ut i prosesjon. De som var med i prosesjonen inn, følger etter korset/koret på tegn fra dåpsverten, og resten av menigheten følger presten ut.
 • Etter prosesjonen samles vi midt i kirken, dere får dåpsattest, og det er mulig å ta bilder sammen med familie.

Rekkefølgen på dåpsbarna Det er som regel flere barn som døpes i gudstjenesten (2-3 i høymesser, søndagens hovedgudstjeneste med nattverd, 5-6 på andre gudstjenester). Når det kommer til dåpen, pleier vi ta barna fram i alfabetisk rekkefølge på fornavnet. Vi plasserer også familiene på hver sin stolrad i samme rekkefølge, så det er lett å se når man skal komme fram.

Oppgaver i dåpen. Det er fint å involvere faddere, familie og venner. Dette er fine, vanlige oppgaver:

 • Holde dåpsbarnet når det blir døpt. (Her er det ulike tradisjoner: foreldrene avgjør om de vil bære selv eller ber en fadder om å gjøre det.)
 • Lese tekster og bønner under dåpen (se «Tekster som kan leses i dåpen» nederst.)
 • Tørke av hodet etter dåpen (passer godt for barn)
 • Ta på lue etter dåpen (hvis barnet har lue, det trenger ikke lue).
 • Tenne dåpslyset.

Bibeltekster. Det er fint om en fra dåpsfølget kan lese en tekst eller en bønn. (Se «Tekster som kan leses i dåpen» under). Presten vil avtale med dere i forkant hvem som leser hvilken tekst, men det er fint om dere kan spørre noen om å lese.

Kan vi ta bilder? Under den hellige dåpshandlinga, ber vi om at kameraene hviler, men etterpå er det god mulighet til å ta bilder. Om det er ønskelig, kan familien velge en person som kan stå ved søylen ved døpefonten og ta bilder under dåpen.

Hvor lenge? Om det er dåp på en søndags- eller helligdagsgudstjeneste, tar gudstjenesten ca. 1 time og et kvarter. Om det er en dåpsgudstjeneste lørdag, tar gudstjenesten i underkant av en time.

Barna under gudstjenesten. Det hender barn blir urolige under gudstjenesten, men vi inviterer små barn til dåp og synes ikke det gjør noe. Ikke vær redd for å gå rundt med barna om det trengs. Større barn kan få noe å tegne med. Om de små barna trenger å ammes, er det opp til den som ammer om det er best å gjøre det med en gang i kirkerommet, eller det er mest behagelig å trekke seg tilbake.

Nattverden. Det er nattverd på de fleste søndagsgudstjenestene. Dåpsfamiliene er selvsagt velkommen til å ta i mot nattverden, som en naturlig videreføring av Guds kjærlighet i dåpen.

Viktig: Det er viktig å komme tidsnok, så vi kan feire dåpen sammen med senkede skuldre, i høytid og i glede. NB – husk at det ofte er vanskelig å finne parkeringsplass i midtbyen på lørdager.

Til slutt håper vi som arbeider ved Nidarosdomen at dere kan glede dere til denne dagen. Til tross for de mange detaljene, er dåpen noe vi kan hvile i - og stole på at samme hvordan vi gjør det, er det Gud som favner og tar i mot denne dagen!

Med vennlig hilsen - for prestene i Nidaros domkirke,

Andreas Grandy-Teig
sokneprest