Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Alt har sin tid – også døden. Mange ønsker å ta en verdig avskjed, minnes.

Gravferd i vår menighet skjer som oftest fra et av byens gravkapeller eller seremonirom. Tilfredshet kirkegård er soknets kirkegård. Her er også Tilfredshet kapell. Fra Vår Frue kirke og Hospitalskirken er det også vanlig å forrette gravferd. Der avdøde var bosatt i området soknet omfatter, kan gravferd forrettes fra Nidaros domkirke.

Pårørende tar vanligvis kontakt med begravelsesbyrå, som så avtaler tid i kirke/kapell med gravferdsetaten i Kirkelig fellesråd. De pårørende vil deretter bli kontaktet av tjenestegjørende prest. Det er også anledning for pårørende å ta direkte kontakt med menighetskontoret eller tjenestegjørende prest. Telefon 994 36 000 eller post@nidarosdomen.no.

Ordet begravelse brukes når man har en avskjedsseremoni. Den avsluttes med at kisten senkes i jorden.

Bisettelse brukes når man har en avskjedsseremoni hvor kisten ikke senkes i jorden, men i stedet etterfølges av kremasjon.

Prest og organist er behjelpelig med valg av musikk og salmer i seremonien. En kirkelig gravferd har en fast liturgi, men vil alltid preges av pårørendes ønsker og avdødes historie.