Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Plass til alle tanker

I løpet av konfirmasjonstiden kan du lære mer om Gud, Jesus, gudstjenester og kirken. Det er plass til alle dine tanker og spørsmål i samtalene våre.

Nidaros domkirke sokn tilbyr konfirmantundervisning og konfirmasjon til de som sokner til menigheten.

I tillegg gis medlemmer av Nidarosdomens gutte- og jentekor anledning til å delta i våre konfirmasjonsforberedelser og/eller selve konfirmasjonsgudstjenesten. Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdager, samt noen helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i en av kirkene i løpet av året. Vi er også sammen på leir, miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og i forbindelse med innsamlingsaksjon. En del av programmet er sammen med konfirmantene fra Lade og Bakklandet/Lademoen.

Konfirmasjonsdatoer i 2024: Lørdag 11. mai kl. 15.00 og søndag 12. mai kl. 11.00.

Tilhører du et annet sokn?

Avhengig av kapasitet kan det i noen tilfeller gis anledning til å delta i vår menighets undervisning og/eller konfirmasjonshøytiden i Nidaros domkirke selv om de tilhører et annet sokn. Man kan da ikke melde seg på via påmeldingslinken, men søke særskilt om dette til post@nidarosdomen.no. Svar på slike søknader gis senest innen utgangen av august, når vi vet hvor mange vi har fra lokalmenigheten og korvirksomheten.