Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Konfirmasjonstida handler om å reflektere over hva det er å være menneske i relasjon til andre, til Gud, naturen og oss selv. Den handler om behovet for mening, om tro og tvil, Bibelens fortellinger, kirkens liv, høytider og tradisjon. Den handler også om identitet, om Gud og mennesker, om deg og meg. Konfirmasjonstida skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds-, praksis- og fellesskapsdimensjoner i dialog med konfirmantenes livsspørsmål. Du kan lære mer om Gud, Jesus, gudstjenester og kirken. Det er plass til alle dine tanker og spørsmål i samtalene våre.

Hvem kan konfirmere seg i Nidarosdomen?

Nidaros domkirke sokn, med Nidarosdomen som sin hovedkirke, tilbyr konfirmantundervisning og konfirmasjon til de som sokner hit.

I tillegg gis medlemmer av Nidarosdomens gutte- og jentekor, samt elever ved Birralee International School, anledning til å delta i våre konfirmasjonsforberedelser og/eller selve konfirmasjonsgudstjenesten. Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

Nidarosdomens Guttekor synger ved konfirmantgudstjenesten 10. mai 2025.

De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdager, samt noen helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i løpet av året.

De fire menighetene Lade, Lademoen, Bakklandet og Nidaros domkirkes sokn har felles leir på Mjuklia på Berkåk. For mange er dette konfimantårets høydepunkt. I år arrangeres leiren 8.-10. november. En del av det øvrige programmet er også sammen med konfirmantene fra Lade og Bakklandet/Lademoen, som ved miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og i forbindelse med innsamlingsaksjon.

Konfirmasjonsdatoer 2025


  • Lørdag 10. mai ca. 15.00 (eksakt tidspunkt avklares nærmere) (Nidarosdomens Guttekor synger)
  • Søndag 11. mai kl 11.00 (Nidarosdomens jentekor synger)

Fordeling av konfirmasjonstidspunkt skjer basert på ønsker og kapasitet. Dette vil bli tatt opp når undervisningen starter.

Ytterligere informasjon kommer etter påmelding til konfirmasjon. Varmt velkommen til dere som skal konfirmeres i 2025. Vi gleder oss til å møte dere!