Ved gudstjenestene kan det bli lenge å sitte i ro for barna. Domkirka har figurer og bilder og vakker arkitektur å se på, men underveis i gudstjenesten kan barn tegne ved tegnebordet i tverrskipet, eller se i bøker og materiell som kirkevertene har til utdeling. Det kan også være fint å gå sammen med en voksen og se på rommet, og kanskje stoppe og tenne et lys mens resten av menigheten ber.

PS. Tegnekroken er ikke tilgjengelig i koronaperioden.