Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Ulike former for vigsel. I vår menighet kan bryllup skje med orgelbrus under Nidarosdomens høye hvelv, midt i byen i Vår Frue kirke, eller intimt i et av de små kapellene i Nidarosdomen med brudepar, de nærmeste og presten.

Disse ulike stedene kan alle være ramme for kjernen i ekteskapet, at to mennesker gir seg selv til samliv med hverandre i kjærlighet. Uansett hvem du er, kan du søke kirkelig vigsel i Nidarosdomen og Vår Frue kirke. Alle prestene i vår menighet ønsker par av samme kjønn velkommen. For par som er viet borgerlig, er det mulig å få kirkelig forbønn og velsignelse av ekteskapet.

Verdig ramme. En kirkelig vigsel er en gudstjeneste med en høytidelig og verdig ramme. Den følger en felles ordning med salmer, bibeltekster, tale, inngangs- og utgangsmusikk, og ikke minst ekteskapsinngåelsen og forbønn for brudeparet. Kirkens liturgi, de faste leddene i en gudstjeneste, er rammen for vigselen. Innenfor denne rammen samarbeider brudeparet, presten og organisten om å gi vigselen et personlig preg.

Dag og tidspunkt for vielser i Nidarosdomen

I Nidarosdomen er det vielser en lørdag i måneden, og om lag annenhver lørdag i sommermånedene. Tidspunktene legges ut til til påmelding i januar for påfølgende år.

I 2024 er det to mulige klokkeslett for vielser på de lørdagene det er vielse: 13.45 og 15.00. Vielsen kl 13.45 gjennomføres samtidig som kirken er åpen for andre besøkende, kun den aktuelle delen av katedralen hvor bryllupsseremonien gjennomføres vil være forbeholdt dem som deltar i vielsen.

Vigseltidspunkt for 2025 er nå lagt ut (1.2.23). Det tilbys vielser kl 14:30 og 15:30 på utvalgte lørdager. Kirken vil ikke lengre være åpen for turister mens vielsene pågår.

Frem til september vil en del tidspunkt for påfølgende år være forbeholdt par hvor minst én er bostedsregistrert i Nidaros domkirkes sokn. Er en av paret bosatt i soknet og dere ikke finner ledige plasser, kan dere ta kontakt med servicekontoret for kirkene i Trondheim på telefon 994 36 000.

Det kan skje at en vigsel blir avbestilt. Da frigis datoen slik at andre kan melde seg på. Følg lenken for ledige tidspunkt nedenfor, for å se om tidspunkt kan være frigitt. Vi har dessverre ikke mulighet til å føre ventelister.

Hvem kan gifte seg med hverandre?

Det er folkeregisteret som foretar prøving av ekteskapsvilkårene - om paret kan inngå ekteskap. Folkeregisteret utsteder en attest på prøvingen. Denne kreves for at ekteskapet skal være gyldig. Ta kontakt med folkeregisteret i god tid før vigsel. Prøvingsattest fra folkeregisteret må være hos oss senest ei uke før vigsel.

Kostnader ved kirkelig vielse

I kirkene i Trondheim er det gratis å gifte seg dersom én i paret er medlem i Den norske kirke, og har folkeregistrert adresse i Trondheim kommune. Er dere bosatt i en annen kommune, eller ingen i paret er medlem i Den norske kirke, koster leie av kirke til vigsel kr. 6.768 fra 1. januar 2023. I Nidaros domkirke er prisen kr. 10.006.