Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Har dere fått plass til vielse i Nidarosdomen eller Vår Frue kirke er det noen praktiske spørsmål dere sikkert ønsker svar på. Her finner dere informasjon som er nyttig og viktig i planleggingen av bryllupet.

Prøving av ekteskapsvilkårene. Det er Folkeregisteret som foretar prøving av ekteskapsvilkårene - om paret kan inngå ekteskap. Folkeregisteret utsteder en attest på prøvingen. Denne kreves for at ekteskapet skal være gyldig. Ta kontakt med Folkeregisteret i god tid før vigsel. Prøvingsattest fra Folkeregisteret må være mottatt hos oss en måned før vigsel.

Om vielsen i kirken

Vielsen skjer oftest ved høyalteret, lengst øst i kirken. Selve gudstjenesten tar normalt 25–30 minutter. Vi har satt av totalt 45 minutter for hver vielse. Gjestene kan komme inn ca. 15 minutter før. Inngang er gjennom porten i nord, mot Munkegata.

Hvis ikke brudgom/forlovere skal gå inn i prosesjonen, ber vi om at disse er på plass senest 10 minutter før. De som skal være med i prosesjonen, brud med følge, må være på plass senest fem minutter for vielsen. Når brud med følge er ankommet, vil vi ringe med kirkeklokkene noen minutter. Etter vielsen følger alle prosesjonen ut i gjennom hovedporten ut på Vestfrontplassen.

Eget preg på vielsen

Vielsen følger Den norske kirkes ordning, med lesninger, salmer og bønner. Her inviteres dere til å sette deres eget preg på handlingen med valg av musikk, salmer, lesninger og bønner. For eksempel kan forlovere, venner og familie lese tekster eller forbønn. Brudeparet kan også selv fremsi ekteskapsløftene.

Når dere møter presten, vil dere snakke om hvordan dere kan sette preg på vigselen. Vi som arbeider i domkirken vil gjerne ta i mot deres ønsker, og hjelper dere med vår erfaring med hvordan en vielse kan få et godt innhold og et helhetlig preg.

Samtale med presten

Før vielsen har brudeparet et møte med presten for samtale og planlegging av vigselen. Vi har også gjerne en praktisk gjennomgang inne i Nidarosdomen.

Normalt vil det være klart to måneder før bryllupsdato hvilken prest og organist som har tjeneste den dagen. Presten kontakter brudeparet for å starte planleggingen og avtale tid for samtale. Ta gjerne kontakt med menighetskontoret selv hvis det er noe som bør avklares.

Musikk og salmer

Musikk og salmer gir høytid og skaper fellesskap i gudstjenesten. Dere finner salmer og annen musikk i samråd med domkantoren (organisten), som er kirkemusikalsk ansvarlig.

Vielsen starter og avslutter med orgelmusikk, og det er normalt to salmer. Dersom dere ønsker ekstra musikkinnslag, må det avklares med oss senest en måned før vigselen. Avspilling av musikk over høyttaler brukes ikke ved vielser i Nidarosdomen.

Program eller salmebøker

Noen ønsker å lage program med salmene, musikken og bønnen Fadervår. I så fall trykker dere disse selv. Om dere ikke ønsker program, deler vi ut salmebøker til gjestene. Vi ber om at dere involverer et par av gjestene i å dele ut program eller salmebøker. Disse møter senest 15 minutter før vielsen starter.

Pynting i kirken

Kirken er i utgangspunktet pyntet slik den er til søndagens høymesse med blomster og lys på alteret. Noen ønsker ekstra pynting med blomsteroppsatser eller annet. Dette er mulig, men vi forutsetter en enkel pynt, som bl.a. ikke dekker sikten opp til alteret. Pynt må være på plass umiddelbart før vielsen, og ryddes bort umiddelbart etter vielsen. Det er viktig at dere avtaler ekstra pynting på forhånd med menighetskontoret.

Fotografering og video

Det er anledning til å ta bilder/video under inngangs- og utgangsprosesjonen. Under selve vielsen ønsker vi ikke fotografering. Dersom dere ønsker å ha en fotograf, avtaler dere dette med presten. Vi ber om at dere informerer gjestene om dette.

Bilkjøring

Bilkjøring rundt domkirka må begrenses av hensyn til domkirka som kulturminne. Derfor er det ikke tillatt å kjøre bryllupsbiler eller liknende inn til vestfronten. Dersom det er behov for å parkere, henviser vi til offentlig regulert gateparkering.