Ta gjerne kontakt med oss angående spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger.

Besøks- og postadresse

 • Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
 • Kongsgårdsgt. 2 (Waisenhuset)
 • 7013 TRONDHEIM
 • Sentralbord: 994 36 000 (Kirkelig fellesråd i Trondheim)

Utleie og fakturainformasjon: Se nederst.

Prester

Ragnhild Jepsen, domprost

Andreas Hilmo Grandy-Teig, sokneprest

Torstein Amundsen, sokneprest

Marie Farstad, kapellan

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug, domkantor

Karen Haugom Olsen, domkantor

 • Dirigent for Nidaros domkor, Nidarosdomens oratoriekor og Trondheim Vokalensemble
 • 482 00 728
 • ko834@kirken.no

Erling With Aasgaard, fungerende domkantor

 • 958 518 87
 • ea626@kirken.no

Anita Brevik, dirigent og kunstnerisk leder

Administrasjon

Gunn O. Karlsaune, daglig leder

Siv Smedseng, konsulent (50 prosent)

Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider

Sjur Olsborg, kirketjener/utleiekoordinator


Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal, musikkprodusent

Siv Smedseng, produsent og konsulent (50 prosent)

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland, klokker og trosopplæringsmedarbeider

 • Hovedansvar: Gudstjenesteforberedelser, aktiviteter for barn
 • 915 24 462
 • sb564@kirken.no

Ragnar «Timmo» Aune, kirketjener

Mari Kristine Brækken, diakoniarbeider

Bjørn Vevang, kulturarbeider diakoni

Martine Moore Edvardsen, menighetspedagog og ungdomsdiakon

Sjur Olsborg, kirketjener

Martin Kjærvik, kirketjeneravløser

Thina Andresen, kirketjener

Fakturaadresse:

Org.nr.: 976 998 103


Leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke