Ta gjerne kontakt med oss angående spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger.

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

Kongsgårdsgt 2

7013 TRONDHEIM

Telefon: 994 36 000

E-post: post.domkirken.trondheim@kirken.no


Prester

Ragnhild Jepsen, domprost

979 76 035

rj899@kirken.no

Andreas Hilmo Grandy-Teig, sokneprest

941 72 326

ag829@kirken.no

Torstein Amundsen, sokneprest

948 15 123

ta747@kirken.no

Marie Farstad, kapellan

976 12 064

mf383@kirken.no

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug, fung. ledende domkantor

909 61 797

pb866@kirken.no

Magne H. Draagen, domkantor

906 98 333

md443@kirken.no

Karen Haugom Olsen, domkantor (kor)

482 00 728

ko834@kirken.no

Anita Brevik, dirigent og kunstnerisk leder, Nidarosdomens jentekor

948 54 227

ab727@kirken.no

Administrasjon

Jan Schrøder, daglig leder

461 26 222

js398@kirken.no

Siv Smedseng, konsulent (50 prosent)

910 06 158

ss964@kirken.no

Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider

98635028

kl766@kirken.no

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal, musikkprodusent

996 12 991

vn645@kirken.no

Siv Smedseng, produsent og konsulent (50 prosent)

910 06 158

ss964@kirken.no

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkelandklokker, klokker

915 24 462

sb564@kirken.no

Ragnar «Timmo» Aune, kirketjener

91584017

ra594@kirken.no

Mari Kristine Brækken, diakoniarbeider

959 41 953

mb597@kirken.no

Bjørn Vevang, kulturarbeider diakoni

909 60 489

bjorn.vevang@icloud.com

Martine Moore Edvardsen, menighetspedagog og ungdomsdiakon

930 54 561

me693@kirken.no

Sjur Olsborg, kirketjener

90930299

so937@kirken.no

Org.nr.: 976 998 103

Fakturaadresse:

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Torgarden

7004 TRONDHEIM

regnskap.trondheim@kirken.no

Leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke

utleie@nidarosdomen.no