Ta gjerne kontakt med oss angående spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger.

Besøks- og postadresse

 • Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
 • Kongsgårdsgt 2
 • 7013 TRONDHEIM
 • Sentralbord: 994 36 000 (Kirkelig fellesråd i Trondheim)

Utleie og fakturainformasjon: Se nederst.

Prester

Ragnhild Jepsen, domprost

Andreas Hilmo Grandy-Teig, sokneprest

Torstein Amundsen, sokneprest

Marie Farstad, kapellan

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug, domkantor

Magne H. Draagen, domkantor

Karen Haugom Olsen, domkantor

 • Dirigent for Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor
 • 482 00 728
 • ko834@kirken.no

Anita Brevik, dirigent og kunstnerisk leder

Administrasjon

Sjur Olsborg, fung. daglig leder

 • Ansvar for utleie, saksbehandling menighetsråd m.v.
 • 909 30 299
 • so937@kirken.no

Siv Smedseng, konsulent (50 prosent)

Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal, musikkprodusent

Siv Smedseng, produsent og konsulent (50 prosent)

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland, klokker og trosopplæringsmedarbeider

 • Hovedansvar: Gudstjenesteforberedelser, aktiviteter for barn
 • 915 24 462
 • sb564@kirken.no

Ragnar «Timmo» Aune, kirketjener

Mari Kristine Brækken, diakoniarbeider

Bjørn Vevang, kulturarbeider diakoni

Martine Moore Edvardsen, menighetspedagog og ungdomsdiakon

Sjur Olsborg, kirketjener

Martin Kjærvik, kirketjeneravløser

Thina Andresen, kirketjener

Fakturaadresse:

Org.nr.: 976 998 103


Leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke