Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Enkeltdåp i Nidarosdomen

Hver lørdag kl. 11.30 inviterer vi til dåp for bare ett dåpsbarn. Dette er en enkel og personlig dåpsgudstjeneste for barnet og dets familie i Kapittelhuset, et av Nidarosdomens mange kapeller. En av våre prester møter familie og venner i Kapittelhuset, og som oftest kan man avslutte med å vandre inn i det store kirkerommet. Denne dåpsgudstjenester varer omtrent 25 minutter.

Les mer om enkeltdåp her

Dåpsgudstjeneste lørdag

Om lag en gang i måneden har vi dåp i en egen dåpsgudstjeneste med dåp av 6-8 barn lørdag kl. 15.00. Forkynnelse, preken, bønner og salmer er valgt med tanke på de som bringer barna til dåpen. Gudstjenestene varer omtrent en time. Når det er mulig, er et av menighetens barnekor med på disse dåpsgudstjenestene.

Dåp i høymessen

Om lag en gang i måneden, har vi dåp ved starten av høymessen. Da døpes som regel inntil tre barn. Høymessen er vår hovedgudstjeneste søndag kl. 11.00, med preken og feiring av nattverd. Et av menighetens kor synger vanligvis. De varer som regel omtrent fem kvarter.

Dåp i Vår Frue kirke

Vi har ikke faste dåpsgudstjenester i Vår Frue kirke. Derfor vises ikke dåpsgudstjenester i Vår Frue i påmeldingsskjemaet. Men vi ønsker velkommen til dåp også i her, enten fremme i kirka, eller i det lille Sunnivakapellet. Ønsker dere dåp i Vår Frue tar dere kontakt med menighetskontoret for å finne et tidspunkt som passer. Vær oppmerksom på at Vår Frue er en åpen kirke som ikke stenges for andre selv om vi har dåp.