Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Murerne ved NDR har som hovedoppgave å mure på plass nyhugde eller konserverte steiner fra steinhuggerverkstedet. I dag bruker murerne kalkbaserte mørtel til muringen slik det ble gjort fram til sementmørtelen kom på markedet på slutten av 1800 tallet.

Kalkmørtel
Da gjenreisingen av Nidarosdomen tok til, ble det i all hovedsak bruks sementmørtel. Det viste seg imidlertid etter hvert at sementen hadde mange negative virkninger på murverket på gamle steinbygninger. Sementmørtelen slipper ikke fukt gjennom murverket. Innestengt fukt skaper frostsprengning og sprekker i stein og mørtel. Sementen er dessuten så hard at den ikke tolererer naturlig bevegelse i bygningsmassen. Noe som også fører til oppsprekking og vanninntrenging.

Parallelt med praktisk restaurering av Nidarosdomen, har derfor murerne ved NDR siden 1990-tallet kontinuerlig forsket på framstilling av kalkmørtler. Dette for å finne produksjonsmetoder og mørteloppskrifter som ligger nært den mørtelen som opprinnelig ble brukt ved byggingen av Nidarosdomen i tidlig middelalder.

Reparasjonsmørtel
I tråd med gjeldende restaureringsfilosofi, tilstreber NDR i størst mulig grad å gjenbruke de eldste og mest verdifulle steinene. Dette betyr at murere og steinhuggere jobber mye med reparasjon av middelalderstein. Til dette kreves egnet reparasjonsmørtel. Det foregår derfor en konstant utvikling og utprøving av ulike bindemidler og tilslag.

Eksterne prosjekter
Murerne ved NDR blir ofte brukt som konsulenter i eksterne restaureringsprosjekter – både nasjonalt og internasjonalt. Rådgivning foregår som regel i tett samarbeid med Riksantikvaren og utførende håndverkere på stedet. Murerne tilbyr også foredrag om restaureringsmetoder og forskning på historiske mørtler.