Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Snekkere ved NDR utfører et mangfold av oppgaver i Nidarosdomen og Erkebispegården. Restaureringen av bygningene og deres interiører utgjør mestepartene av deres arbeid. I prinsippet kan de restaurere alt fra finere antikvariske møbler til større tømmerkonstruksjoner. Snekkerne vurderer og velger selv ut tømmeret og trevirket de bruker i skogen for å sikre at materialkvalitetene er nærest mulig originalene.

I tillegg har de ansvar for alt fra produksjon av spesialstillaser til moderne møbler og tekniske installasjoner for formidling av Domkirken og Erkebispegården.

Snekkerne har også eksterne oppdrag og samarbeider med NTNU om forskning og undervisning i tradisjonshåndverk og spesiell tradisjonell materialkunnskap.