Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Administrasjon og eiendom

Administrasjon- og eiendomsavdelingen sørger for løpende drift og utvikling innen områder som virksomhetsstyring og styringsstøtte, overordnet planverk og rapportering, arkiv, HMS og internkontroll, IT og digital utvikling, bygningsdrift og eiendomsforvaltning, sikkerhet og beredskap.

Avdelingen yter service og leverer støttefunksjoner til de andre avdelingene og direktør, bidrar i strategi- og utviklingsarbeid og søker løpende utvikling og optimale løsninger til beste for virksomheten.