Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Et nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein

Bygghytta ved NDR er av Stortinget utpekt til å være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein.

Dette innebærer at virksomheten i tillegg til å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården skal bevare og videreutvikle de tradisjonelle håndverkene som er representert ved bygghytta. Handlingsbåren kunnskap fra de eldre, erfarne håndverkerne til de nye har alltid vært vektlagt ved verkstedene, og tverrfaglig kunnskap står høyt i hevd.

Se Bygghytta - et nasjonalt kompetansesenter for mer informasjon om bygghytta. Se også Våre tjenester for en oversikt over hvilke eksterne tjenester vi tilbyr. I 2020 fikk bygghytta plass på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser.