Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Rådgivning vedrørende restaurering av verneverdige bygninger i stein

NDR har en unik kompetanse innen steinhugger- og murerfaget. I tillegg kan vi bistå innenfor andre fagfelt som naturlig knytter seg til steinbygninger, som smed-, gipsmaker-, blyglass- og tømrer/snekkerfaget.

Utarbeidelse av tilstands- og tiltaksrapporter

En faglig godt fundamentert tilstands- eller tiltaksrapport kan være den viktigste suksessfaktoren for å få gjensomslag til antikvariske myndigheter for å få utført arbeidene. Likeså kan en rapport være avgjørende når man søker om økonomisk tilskudd til selve gjennomføringen.

Veiledning av håndverkere

NDR kan bistå med formidling av kompetanse til lokale håndverkere, som dermed bygger opp en lokal fagkompetanse som kan komme til nytte ved senere restaureringsprosjekter.

Kurs og foredrag

Vi holder kurs og foredrag, med eller uten praktiske demonstrasjoner.

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester?

Ta kontakt med avdelingsdirektør for nasjonalt kompetansesenter

Rune Langås

Tlf: 415 31 565