Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

I dag dokumenteres arbeidet i databaser, ulike arkivsystemer og den formelle årsrapporten som vår overordnede i kulturdepartementet krever. Det å lage ei årbok som forteller litt mer inngående om kompetansesenteret sine aktiviteter gjennom året, er noe vi nå har lyst til å gjøre som en tradisjon. Dere vil få mulighet til å lese faglige og morsomme kapitler, om både håndverk, historie og mer til. Årboka har vi valgt å kalle Bygghytta.

En bygghytte er definert som en organisasjon som utfører bygge-/restaureringsoppgaver i tilknytning til en katedral, og de oppsto allerede i middelalderen. Kompetansesenteret ved NDR er i dag Nordens eneste bygghytte. Her i våre verksteder i Bispegata 11 på Kalvskinnet har vi et slikt fagmiljø. Vi utøver både forskning og utredningsoppgaver, og vi har de håndverksfagene som kreves for å holde en katedral ved like. Til sammen blir dette bygghytta. (Fig. 1)

Sammen med våre kollegaer i 17 andre europeiske bygghytter har vi søkt Unesco om å bli innlemmet i deres verdensarvliste for immaterielle kulturarv. Svaret på denne søknaden er ventet mot slutten av inneværende år.

Men hva har skjedd i 2020?

Kompetansesenteret har jobbet med en rekke oppgaver innenfor ulike fagområder. Vi har, som mange andre, blitt preget av pandemien Covid-19. Det gjelder både ved tapte inntekter og ved redusert faglig aktivitet rundt omkring i Norge og Europa, der mye er avlyst eller foreløpig utsatt til 2021. I sommer bidro vi sammen med de øvrige avdelingene ved NDR med å skape nye aktiviteter i Borggården i Erkebispegården. Her klarte vi å skape et stort folkeliv for Norgesturistene, med både servering, teater, kunst og mange andre aktiviteter. Bygghytta bidro med håndverksdemonstrasjoner, forelesninger og rigging av arrangementet. (Fig. 2)

I tillegg har vi uført en rekke mer ordinære oppgaver. Restaureringen av Kongeinngangen går sin gang. Denne forhallen på korets søndre side fra ca. 1230 er en svært rikt dekorert bygningsdel. Den krever det ypperste av flere faggrupper, slik at den om ikke alt for lenge kan vises frem i all sin prakt til de besøkende. Arbeidene startet i 2011, og dersom alt klaffer i innspurten vil restaureringen avsluttes i 2021. Flere av artiklene i årboka omhandler arbeidet med Kongeinngangen, både stein, mørtler og dokumentasjon.

Parallelt med dette har vi startet forberedelsene til det neste store restaureringsprosjektet: Korets nordre fasade. Når de permanente stillasene kommer opp her, vil de nok sees fra byen de kommende ti årene, minst.

Likeså er 2020 det året da Nidarosdomen fikk ny innvendig belysning. Dette har vært et krevende og omfattende prosjekt. Men når det nå står ferdig ser vi hvor utrolig mange flotte arkitektoniske detaljer som nå kommer til syne. Detaljer som tidligere har vært skjult av mørket.

I Erkebispegården ble Artilleribygget fra 1809 ferdig restaurert i 2020. Her har NDR sin publikumsavdeling, Nasjonalt pilgrimsenter og Forsvarsmuseet (Rustkammeret) nå flyttet inn i flotte kontorlokaler. (Fig. 3)

Vi har også drevet med ulike forsknings- og utredningsprosjekter. Her kan nevnes at vi i løpet av 2020 har katalogisert ferdig hele steinsamlingen vår på Dora, anslagsvis 1000 paller med stein. Vi vil også få presentert den første delrapporten angående steinhuggermerkene på Nidaros domkirke, da med hovedfokus på tverrskipene. Se også artikkelen i årboka om dette temaet.

Selv om Covid-19 reduserte den eksterne aktiviteten noe, har vi jobbet med flere slike oppdrag. Den omfattende restaureringen av Victor Sparres glassmaleri i Aurskog kirke har tatt mye av ressursene på glassverkstedet. Likså har vi utført restaurering og konservering på Rosenkrantztårnet i Bergen. Selv om det har vært færre rådgivningsoppdrag, har vi bidratt på flere prosjekter blant annet for både kirkevergen her i Trondheim, Sukkerhuset på Kalvskinnet, Austråttborgen på Ørlandet og Nærøy kirke i Namdalen. Disse prosjektene er under arbeid og vil bli presentert i kommende årbøker.

Mange av de ovenfor nevnte oppgavene vil du kunne lese om i Bygghytta 2020. Vi håper at artiklene faller i smak.