Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

29. november avla Silje Sæther, en av NDRs fire lærlinger, svennebrevet i tømrerfaget.

Som Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein, har NDR et spesielt ansvar for å ivareta og videreutvikle håndverkstradisjoner. Avdelingsdirektør, Rune Langås, sier at det er viktig for NDR å bidra til å sikre rekrutteringen til håndverksfag - spesielt til de små og verneverdige fagene.

Silje Sæther har, i tiden som lærling ved NDR, jobbet med mange ulike oppgaver - fra moderne byggerier til restaurering av gamle bygg. Når man er lærling ved NDR blir fokuset ofte på restaurering, ikke bare av gamle bygninger, men også restaurering av dører og vinduer. Silje har også vært utplassert hos firmaet H-Bygg i to perioder, der hun fikk være med på oppsetting av nybygg.

I tillegg til Silje, har NDR tre lærlinger i steinfaget. NDRs lærlinger jobber tett med erfarne restaureringsteknikere i restaureringen av Nidarosdomen og Erkebispegården.