Nidarosdomens egen julekrybbe - laget på gipsverkstedet

Joseph har gitt figurene et gotisk uttrykk for å skape en stilmessig tilhørighet til Nidarosdomen. Spesielt har han latt seg inspirere av de langstrakte skulpturene på Nidarosdomens vestfront. Siden 2015 har Joseph laget en ny figur til krybben hvert år. I år er den andre hellige kongen på plass, og krybben består nå av Jomfru Maria, Josef, Jesus-barnet, engel, hyrde og to hellige konger.

Den helt spesielle julekrybben kan kjøpes i Butikken ved Nidarosdomen og i nettbutikken: https://www.nidarosdomen.no/nettbutikk