Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Hovedoppgaven til gipsmakerne ved NDR, er å ta avstøpninger av de mange skulpturene og ornamentene som finnes ute og inne i Nidarosdomen. Gipskopiene blir brukt av steinhuggerne når de skal gjenskape bygningens historiske utsmykninger. Gipsavstøpningene bidrar også til å kunne lage en oversikt av alle skulpturene på domkirken. Dette har vært spesielt viktig siden 1983, da deler av Erkebispegården ble ødelagt i brann og NDRs originale samling av gipsavstøpninger ble totalskadet.

Ved produksjon av gipskopier, lager man først former i silikon. Denne prosessen, som innebærer direkte kontakt mellom silikonet og steinskulpturer og ornamenter, kan påvirke steinen negativt. Gipsmakerne har derfor utviklet metoder for å begrense disse negative effektene.

Fotogeometri og 3D-skanning
Siden 2017 har gipsmakerne brukt fotogeometri og 3-D skanning parallelt med avstøpning. Denne teknologien er spesielt nyttig når det gjelder kopiering av slitte og svekkede overflater, som ellers kunne blitt ødelagt av tradisjonelle avstøpningstekniker. Bruk av digital teknologi gjør det også mulig å koble informasjonen om objektene til andre databaser og plattformer.

Gipskopier for salg
Gipsverkstedet har også ansvar for produksjon av gipskopier som selges i Butikken ved Nidarosdomen. Dette er malte kopier av skulpturer og ornamenter fra Nidarosdomen. Det dreier seg enten om direkte avstøpninger, eller modellerte kopier som er nedskalerte. I noen tilfeller blir helt nye gipsfigurer modellert på verkstedet og solgt i butikken, som for eksempel Nidarosdomens julekrybbe.

Takrosetter
Gipsverkstedet får ofte i oppdrag å produsere eller restaurere takrosetter fra Trondheims mange eldre bygårder. Rosettene er ofte i dårlig forfatning når de kommer til verkstedet, med manglende deler og flere lag med maling. Gipsmakerne restaurerer overflatene tilbake til den opprinnelige tilstanden og lager silikonformer for å kunne produsere kopier. Se oversikt over noen av våre gipskopier for salg her.

Eksterne prosjekter
Gipsverkstedet er også vært involvert i ulike eksterne prosjekter. Disse prosjektene inkluderer storskala formlaging (for eksempel, formlaging av skulpturer til kunstnere og avstøpning av eksisterende offentlige kunstverk, som en del av en restaureringsprosess). Gipsmakerne har også skapt nye ornamentale og arkitektoniske elementer til bruk i hjem og som teaterkulisser. Mange eksterne oppdrag innebærer restaurering av pussede tak i eldre bygninger. Typiske oppgaver inkluderer sikring og konsolidering av løse deler, reparasjon av sprekker og restaurering og fornyelse av listverk og gesimser i gips.