Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

I smia utføres alt metallarbeid i virksomheten. Når det er behov for nye smijernsdetaljer på Nidarosdomen eller Erkebispegården, eller gammelt jern må restaureres, er dette en oppgave for smia. Og når de andre håndverkerne ved NDR trenger verktøy som ikke er hyllevare, produserer smedene spesialverktøy. Overflatebehandling av metaller er også et fagområde smedene arbeider med.

Smedene tar vare på tradisjonshåndverket gjennom å utøve det og å formidle det. Smedfaget blir videreutviklet gjennom smedenes forskning på arbeidsprosesser som tradisjonelt har vært brukt i smedfaget, men som synes å være glemt i dag.

Som de andre verkstedene i NDRs bygghytte, tar smia også eksterne oppdrag. Smedenes spesialkompetanse skal være tilgjengelig for bygningsvernet og andre relevante miljøer i hele landet. Restaurering eller kopiering av spir fra eldre kirker rundt omkring i Norge, er blitt en gjenganger i smia. Slike oppdrag bidrar til en faglig utvikling.