Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

En av de vanligste årsakene til at glassmaleriene i Nidarosdomen må restaureres er materialtretthet og svekkelser i blyprofilene, som fører til at glasset buler.

Her kan du lese Elisabeth Voss Sinneruds bachelor-oppgave om restaurerering av glassmalerier som buler.