Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Mandag 9. oktober 2017 ble det oppdaget skader på Nidaros Domkirkes nordre portal. Et dyrehode som avslutter dekklisten på portalens vestre side var påført en bruddskade på nesen. Videre var fire kvadersteiner på nord-vestre hjørne påført skader og tilliggende vegg mot nord oppskrapet.

Etter vurdering av aktuelle metoder for utbedring av skadene, anbefalte NDR steininnfelling som utbedringstiltak. Saken ble drøftet i kvartalsmøte med Riksantikvaren 30. november 2017, hvor det var enighet om å ta anbefalingen til følge. Før inngrepet ble innfellingenes størrelse og form vurdert. I utgangspunktet skal minst mulig av originalmaterialet fjernes, innfellinger bør likevel utformes slik at de ikke faller av om festemiddelet svikter. Her lot det seg ikke gjøre å kombinere disse to prinsippene. Ut fra skadenes karakter og plassering (innfellingene vil ha ubetydelig vekt og er plassert så lavt at de ikke kan føre til skader på personer eller bygning om de løsner), falt valget på å fjerne minst mulig av originalmaterialet. Som forebyggende tiltak mot svikt i innfestingen ble det benyttet et sterkt festemiddel i bakkant av innfellingene. Originalmaterialet i samtlige skadde steiner antas å være Trondheimskleber». Overflatestruktur og farge på steinene er preget av noe nedbryting, oksydasjon og forurensing. Ved valg av kleberkvalitet til innfellingene ble det tatt utgangspunkt i farge og struktur på flatene som fremkom ved tilhugging av «tomter». Det ble også vurdert hvordan fargen på innfellingssteinen kan påregnes å endre seg/ tilpasse seg omgivelsene på sikt. Ut fra dette ble valgt å benytte «Trondheimskleber» i øverste og nederste innfelling på hjørnet. Denne klebersteinen har en blålig fargenyanse som harmonerer dårlig med de andre skadde steinene. Til den midtre hjørneinnfellingen og dyrehodets nese falt derfor valget på kleberstein fra Dalhaugen (Mosjøen). Kleberen fra denne forekomsten vil etter hvert få et jevnt brunlig fargeslør, som passer bedre til disse steinene.