Kirkemøtet 2022 møtes i Trondheim 21.-26.9.

Åpningsgudstjenesten er åpen for alle.

---------------------------------------
Her medvirker bl.a.:

---------------------------------------
Preses i bispemøtet, biskop Olav Fykse Tveit
Biskop i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg (preken)
Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
Solfrid Molland, musikalske innslag
Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor og Nidaros domkor
Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel

Ofring

Under gudstjenesten samles det in en gave til Kirkens Nødhjelp

Gaven kan gis

 • med Vipps til nr 85 001
 • eller med kontanter ved utgangen

Medvirkende

Representanter i Kirkemøtet:

 • Solveig Fiske, biskop i Hamar
 • Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
 • Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg
 • Herborg Oline Finnseth, biskop i Nidaros
 • Inga Stoveland Dekko, Tunsberg
 • Arve O. Juritzen, Oslo
 • Linda Berntzen, Døvekirken
 • Rolf Steffensen, Sør-Hålogaland
 • Astrid Fylling, Bjørgvin
 • Markus Westermoen, Agder og Telemark

Gjester ved kirkemøtet:

 • Hege Norset Blichfeldt, KABB
 • Hilde Skaar Vollebæk, Stefanusalliansen
 • Bård Bårdsen, Norges kirkevergelag

Musikere:

 • Solfrid Molland, sang og trekkspill
 • Jo Fougner Skansaar, kontrabass
 • Nils Økland, fele

Medvirkende fra Nidaros domkirke:

 • Andreas Hilmo Grandy-Teig, sokneprest
 • Petra Bjørkhaug, domkantor - orgel
 • Korgruppe fra Nidaros domkor og oratoriekor
 • Karen Haugom Olsen, domkantor - dirigent