Kirkemøtet 2023 møtes i Trondheim 4.-8.8.

Åpningsgudstjenesten er åpen for alle.

Medvirkende

Representanter i Kirkemøtet:

 • Solveig Fiske, biskop i Hamar
 • Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
 • Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg
 • Herborg Oline Finnseth, biskop i Nidaros
 • Inga Stoveland Dekko, Tunsberg
 • Arve O. Juritzen, Oslo
 • Linda Berntzen, Døvekirken
 • Rolf Steffensen, Sør-Hålogaland
 • Astrid Fylling, Bjørgvin
 • Markus Westermoen, Agder og Telemark

Gjester ved kirkemøtet:

 • Hege Norset Blichfeldt, KABB
 • Hilde Skaar Vollebæk, Stefanusalliansen
 • Bård Bårdsen, Norges kirkevergelag

Musikere:

 • Solfrid Molland, sang og trekkspill
 • Jo Fougner Skansaar, kontrabass
 • Nils Økland, fele

Medvirkende fra Nidaros domkirke:

 • Andreas Hilmo Grandy-Teig, sokneprest
 • Petra Bjørkhaug, domkantor - orgel
 • Korgruppe fra Nidaros domkor og oratoriekor
 • Karen Haugom Olsen, domkantor - dirigent