Mandag 15.4 vil en jødisk forstander, en muslimsk imam og en kristen biskop stå side ved side i Nidarosdomen.

Kirkelig Dialogsenter Trondheim har tatt initiativ til Felles bønn for fred.

Mandag 15.4 vil en jødisk forstander, en muslimsk imam og en kristen biskop stå side ved side i Nidarosdomen.

De vil be hver sin bønn i tråd med egen tradisjon om en rettferdig og varig fred i verden.

Vi tilhører monoteistiske religioner med felles røtter fra Det hellige land og med Abraham som felles arv og kilde.

Vi lever i en verden rystet av krig. Vi har ansvar for hverandre. Vi lengter etter fred.

Dette skjer mandag 15.4 kl.17.30 i Nidarosdomen. Det er et åpent og stillferdig arrangement med mulighet for lystenning.Vi inviterer til kaffe i Munkegata 4 etter Felles bønn for fred.

Hjertelig vel møtt!