Slovenian Philharmonic Choir framfører i Vår Frue kirke kontemporær musikk av Rautavaara, Sandström, Forte og MacMillan.

Verkene i dette konsertprogrammet har til felles at de ble skapt av framtredende ambassadører for sine respektive lands kortradisjon. Alle fire har, gjennom sitt originale og moderne musikalske språk, bevart en gjenkjennelig klangfarge også preget av deres nasjonalitet.

Programmet rammes inn av to eksepsjonelle musikalske uttrykk for den sentrale messeleddet Credo (tro), av to nordiske komponister. Begge døde nylig, men etterlot seg verdifulle korverker.

Einojuhani Rautavaara komponerte sin Missa a capella rund credoet, som ble laget 40 år før resten av messeleddene ble fullført i 2011. Han behandler teksten i credoet med rike rytmiske variasjoner, som en kontrast til Kyrie- og Benedictus-leddene. De to sistnevnte karakteriseres gjennom klyngeoppbygde «klanglandskap», der solostemmene som presenterer teksten trer fram.
I motsetning til Rautavaara, bruker Sven-David Sandström klyngene sammen med ekstreme vokale register og ekstreme dynamiske nivåer som et mektig, ekspressivt verktøy. Gjennom dette har han skapt et av de mest effektive og pittoreske korverk noensinne med sitt Credo.

Four Sacred Works av den internasjonalt kjente slovenske komponisten Nana Forte utmerker seg gjennom rik rytmisk oppfinnsomhet og sofistikerte lydnyanser mellom to kor som imiterer, samtaler, komplementerer eller bygger opp hverandre.

James MacMillans samling av motetter illustrerer mangfoldet i verkene fra denne innflytelsesrike britiske samtidskomponisten. Verkene finner inspirasjon både i komponistens katolske tro og i tradisjonsmusikken fra hjemlandet Skottland.

PROGRAM

Einojuhani Rautavaara (1928-2016): Missa a cappella

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Nana Forte (1981): Four sacred pieces

Iam non dicam
Sancta trinitas
Tanto tempore
O sacrum convivium

——-

James MacMillan (1959): A selection of motets

SvenDavid Sandström (1949-2019): Credo