Bli med å gå inn i fastetiden med et konkret askekors som tegn på vår solidaritet med mennesker som nå får sine liv lagt i grus.

Vi inviterer som vanlig til å ta i mot askekors på panna på askeondag. I år vil askekorset også bli et solidaritetstegn og et håpstegn: Vi tar inn over oss alt som er ødelagt og blitt til aske i Ukraina, og legger vårt håp i at Gud vil gjøre det som er knust helt igjen.

Askeonsdagen med askekorset

Askeonsdag går vi inn i fastetiden - de 40 dagene før påske. I denne tiden inviteres vi til å bli bevisste på både at vi er avhengige og utilstrekkelige, men også på Guds tilgivelse og kjærlighet som fornyer oss og skaper samhold. I askeonsdagsmessen er det tradisjon å ta imot askekorset på pannen, som tegn på omvendelse, solidaritet og viljen til å følge Kristus.

Gudstjenesten er tospråklig (norsk/engelsk) og feires sammen med Den anglikanske menigheten.

----------

Ash Wednesday is the first day of the penitential season of Lent.The Anglican Congregation in Trondheim mark this together with the Nidaros Cathedral & Vår Frue Congregation in a bilingual Holy Communion service.During this reflective service you may choose to be marked with ashes in the sign of the cross.

Medvirkende / participants

  • Kapellan Marie Farstad
  • The Reverend Sheila Rosenthal
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen