Nå kan du sikre deg ditt eget unike objekt fra Nidarosdomen!

Bygghytta ved Nidarosdomen arrangerer auksjon i Borggården søndag 23. juli. Blant de 30 objektene som skal auksjoneres bort er det lærlingearbeider i stein og blyglass, profilerte originalsteiner som har vært en del av Nidarosdomen og en rekke gipsavstøpninger, som er kopier av skulpturer på katedralen.

Hver og ett av disse objektene har sin egen historie. Objekter i stein og blyglass finnes kun i ett eksemplar.

Steinhuggerverkstedet:

Fra steinhuggerverkstedet kommer 10 objekter for salg;

  • 2 originale steiner fra Nidarosdomen
  • 7 profilerte klebersteiner, som var planlagt brukt på Kongeinngangen, men som av ulike årsaker ikke kunne brukes
  • 1 skulptur i kleberstein som fremstiller to drager som sloss. Dette er et lærlingearbeid og kopi av en utsmykning inne i skipet i Nidarosdomen.

3 objekter fra blyglassverkstedet:

  • 1 svennestykke, laget av restaureringstekniker, Ståle Gjersvold.
  • 1 lærlingearbeid, laget av Rakel Lyng
  • 1 originalt glassmaleri laget av selveste Oddmund Kristiansen, som har laget blyglassvinduene i Mariakapellet, Olavskapellet og i Nordre Vestfronttårn.

17 gipskopier fra gipsverkstedet:

  • 1 kopi av en middelalder-skulptur fra oktogonomgangen inne i Nidarosdomen.
  • 16 kopier av steinskulpturer som ble laget under gjenreisingen av Nidarosdomen.