Seks barn bæres frem til dåp i dag.

Gudstjenesten

Inngang åpner ca 10:30


Medvirkende:

  • Sokneprest Andreas Hilmo-Grandy-Teig
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Velkommen til gudstjeneste!