Bli med Teater Basun på en non-verbal klovneforestilling med overraskelser og høyt tempo. I denne forestillingen møter vi Trond. Jobben hans er å passe på den verdifulle krona til Kong Christopher II. En dag sniker en listig tyv seg inn i kroneutstillingen. Tyven klarer å stjele krona. Klarer Trond å få krona tilbake? Og er det bare tyven og Trond som vil ha krona? For hva er egentlig alle de skumle lydene, er det et spøkelse i utstillingen?

Oppmøte ved Rustkammeret. NB. Ikke universell utforming.