Familiemesse

Under Olavsfest holder vi alltid en familiegudstjeneste med fokus på fortelling, bønnevandring og musikk. Sangere fra Ung kirkesangs korsommerskole bidrar med i år med stykker fra at musikkspill av Knut Nystedt. I år erstatter denne gudstjenesten orgelmeditasjon.

BISKOP Herborg Finnset

KAPELLAN Marie Farstad

DOMKANTOR Petra Bjørkhaug

KOR Korsommerskolen Ung kirkesang

DIRIGENT Johanne Bjørkhaug