Fredag kommer Sølvi Ann Fætten med noen fortellinger om å bli sett.

Vi prøver ut et nytt konsept i Vår Frue! Det blir anledning til ganske enkelt å sitte ned og lytte til fortellingene. Etterpå blir det en mulighet for selv å fortelle en historie, elelr delta i en samtale om det vi har hørt.


Det er fri inngang på fortellerkvelden. Varmt velkommen!

I samarbeid med Midtnorsk fortellerforum