Bli med en av guidene på fortellerstund i Nidarosdomens gravsteinskrypt. Ordet krypt kommer fra det greske ordet kryptein og betyr å skjule. Hva slags historier skjuler krypten?

Praktisk:

Fortellerstund inngår i inngangsbilletten til Nidarosdomen kr. 120/60/300. Inngangsbillett kjøpes i

Besøkssenteret ved Nidarosdomen. Begrenset antall plasser.

Billett: Fortellerstund er inkludert i inngangsbilletten som koster kr. 120 (voksne), 60 (barn) og 300

(familie). Inngangsbillett kjøpes i Besøkssenteret ved Nidarosdomen. NB: Begrenset antall plasser.

Varighet: Ca. 30 minutter. Egnet for: Familier