Verden er urolig, og vi er mange som er bekymret nå. Ingen skal trenge å kjenne seg alene i uroen. Derfor samles vi nå, sammen med alle 11 domkirker i Norge, for å be om fred hver uke.

Mange kjenner på uroen i Europa og i Israel og Palestina. Derfor samles vi nå hver uke for å be om fred. I ukene frem til påske åpner vi kirkerommet, slik at folk kan komme og tenne et lys og be en bønn for fred.

Vi er mange som erfarer at det er viktig å finne sammen i en urolig verden. Å dele både engasjement og bekymringer, og å be til Gud om rettferdighet og fred. Krig i Europa og i kriger og konflikter nært og fjernt gjør oss urolige.

Kirken er der for alle oss som en stabil havn i urolige tider. Der kan vi finne sammen og be om fred.

I Nidarosdomen leser vi alle hverdager kl. 12.00 Fader vår. I tillegg til dette vil vi hver onsdag frem til påske lese en særskilt fredsbønn. Alle er velkommen til å be sammen med oss.

Middagsmesse

I etterkant av Fader Vår og fredsbønn inviterer vi til Middagsmesse kl. 12.05 i Johanneskapellet. Hver onsdag inviterer vi til en kort messe, en enkel gudstjeneste på ca. 15 minutter. Den skal være en liten kilde å hvile i, midt i hverdagen. Du får høre dagens bibeltekst, vi deler brød (glutenfritt) og vin (alkoholfri), ber for verden og for menighetene i bispedømmet vårt.

For dem som oppsøker kirken for bønn eller gudstjenestedeltakelse er det fri inngang.